Losowa Fotografia Kolno

<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>

2019-06-28 13:20:43

Projekt techniczny – Kolno- Dillenburg czerwiec 2019

Planowanie pracy i budowa programowalnego systemu przetwarzania miodu/ Programmabel- Honey- Preparation- System.

W dniach 03 - 07 czerwca 2019 roku, wraz z partnersk szko niemieck z Dillenburg realizowalimy projekt techniczny, polegajcy na wsplnej budowie urzdzenia do pozyskiwania miodu balsamicznego. Urzdzenie zostao zaprojektowane pod kierunkiem nauczycieli przedmiotw zawodowych: Pani Felicitas Elm i Floriana Balzer. Wykonawcami projektu byli uczniowie klas technicznych z Niemiec, nastpnie dokumentacja techniczna projektu zostaa przekazana naszej szkole, gdzie uczniowie Technikum Mechanicznego pod kierunkiem nauczycieli przedmiotw zawodowych Pana Jacka Trzonkowskiego i Pana Bogdana Bazydo wykonali wszystkie czci metalowe i mechaniczne w/w urzdzenia.

Uczniowie posuyli si midzy innymi technik frezowania, toczenia i spawania. Wszystkie prace zostay wykonane w formie zaj pozalekcyjnych w szkolnych pracowniach ksztacenia praktycznego. Zadaniem uczniw szkoy niemieckiej byo wyposaenie maszyny w okablowanie, silnik i szafk sterownicz. Zwieczeniem czterech dni intensywnej pracy w niemieckiej szkole- polegajcej na wsplnym montau wszystkich czci urzdzenia byo jego uruchomienie. Wykonan maszyn , jej dziaanie mona porwna do konszowania czekolady, przeprowadzanego w celu zemulgowania skadnikw masy.

Dyrekcja Szkoy w Niemczech, zaangaowani nauczyciele i uczniowie zatroszczyli si dla nas o wspaniay program popoudniowy. Mielimy moliwo strzelania z ukw, kusz, bra udzia w pracach kowalskich, zwiedzilimy ochotnicz stra poarn, gdzie bralimy udzia w wiczeniach oraz gaszeniu poaru, modzie z naszej szkoy integrowaa si z modzie niemieck spdzajc czas na wsplnych grach , zabawach, zwiedzaniu miasta Herborn i Dillenburg. Najwiksz atrakcj bya moliwo lotu szybowcem.

Zostalimy rwnie podjci w ratuszu miejskim przez burmistrza miasta Herborn Pana Hansa Brenner oraz zwiedzalimy fabryk OUTKOMPU.

Jest to fiski koncern przemysowy. Strategia Outokumpu zakada zdobycie pozycji numer 1 na wiecie w sprzeday stali nierdzewnej. Rozwj produkcji stali duplex, ferrytycznych oraz austenitycznych stali ma uniezaleni fiski koncern od cen niklu. W fabryce tej odbywa sta jeden z uczniw, ktry bierze udzia w projekcie polsko- niemieckim , i to na jego zaproszenie zostalimy podjci jako delegacja polska i moglimy zwiedzi to imponujce przedsibiorstwo.

Projekt nie byby moliwy, eby nie zaangaowanie i wsparcie dyrekcji obu szk , a przede wszystkim ze strony niemieckiej Pana Jonasa Dormagena i Pana Christopha Dicke, po stronie polskiej Pana Eugeniusza Gromadzkiego i Pani Katarzyny Kleczyskiej.

Nauczycieli przedmiotw zawodowych: Pani Felicitas Elm, Floriana Balzer, Jensa Thielmana, Pana Jacka Trzonkowskiego, Pana Dariusza Dugozimy, Pana Bogdana Bazydo, Pana Zbigniewa ubrowskiego.

Za opracowanie, przygotowanie programu spotkania- projektu, rozliczenie wnioskw, pozyskanie rodkw finansowych na projekt odpowiedzialne s Pani Julia Reichmann, Pani Felicitas Elm i Pani Urszula Banach.

Osobami pomagajcymi w tumaczeniach s Pani Katrin Les –Landberger i Pani Urszula Banach.

W czerwcu przyszego roku znowu powitamy delegacj nauczycieli i uczniw pracujc nad nowym projektem technicznym. W tym miejscu naley doda, e nasz projekt wspierany jest merytorycznie i finansowo przez PNWM ( Polsko- Niemieck – Wspprac – Modziey).

PNWM buduje fundamenty dobrossiedzkich relacji midzy Polakami i Niemcam, wyzwala energi modych Polakw i Niemcw, umoliwiajc im twrcz wspprac. PNWM jest otwarta na pomysy i inicjatywy modych ludzi ze wszystkich rodowisk – tak zrnicowanych, jak rnorodne s Polska i Niemcy.


<<< nowszy Czytaj nastpny news starszy >>>


Zobacz te:

>> Prasa niemiecka o projekcie realizowanym z niemieck szko zawodow w Dillenburg.

>> Wizyta w banku

>> Moje zdrowie- wiatowy Dzie bez Tytoniu

>> Rocznica uchwalenia konstytucji

© 2006-2019 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski