Zainteresowany naszą szkołą ?!

Obejrzyj ofertę edukacyjną- kliknij tutaj

Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami . Szczegóły
<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2019-06-28 13:20:43

Projekt techniczny – Kolno- Dillenburg czerwiec 2019

Planowanie pracy i budowa programowalnego systemu przetwarzania miodu/ Programmabel- Honey- Preparation- System.

W dniach 03 - 07 czerwca 2019 roku, wraz z partnerską szkołą niemiecką z Dillenburg realizowaliśmy projekt techniczny, polegający na wspólnej budowie urządzenia do pozyskiwania miodu balsamicznego. Urządzenie zostało zaprojektowane pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych: Pani Felicitas Elm i Floriana Balzer. Wykonawcami projektu byli uczniowie klas technicznych z Niemiec, następnie dokumentacja techniczna projektu została przekazana naszej szkole, gdzie uczniowie Technikum Mechanicznego pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych Pana Jacka Trzonkowskiego i Pana Bogdana Bazydło wykonali wszystkie części metalowe i mechaniczne w/w urządzenia.

Uczniowie posłużyli się między innymi techniką frezowania, toczenia i spawania. Wszystkie prace zostały wykonane w formie zajęć pozalekcyjnych w szkolnych pracowniach kształcenia praktycznego. Zadaniem uczniów szkoły niemieckiej było wyposażenie maszyny w okablowanie, silnik i szafkę sterowniczą. Zwieńczeniem czterech dni intensywnej pracy w niemieckiej szkole- polegającej na wspólnym montażu wszystkich części urządzenia było jego uruchomienie. Wykonaną maszynę , jej działanie można porównać do konszowania czekolady, przeprowadzanego w celu zemulgowania składników masy.

Dyrekcja Szkoły w Niemczech, zaangażowani nauczyciele i uczniowie zatroszczyli się dla nas o wspaniały program popołudniowy. Mieliśmy możliwość strzelania z łuków, kusz, brać udział w pracach kowalskich, zwiedziliśmy ochotniczą straż pożarną, gdzie braliśmy udział w ćwiczeniach oraz gaszeniu pożaru, młodzież z naszej szkoły integrowała się z młodzieżą niemiecką spędzając czas na wspólnych grach , zabawach, zwiedzaniu miasta Herborn i Dillenburg. Największą atrakcją była możliwość lotu szybowcem.

Zostaliśmy również podjęci w ratuszu miejskim przez burmistrza miasta Herborn Pana Hansa Brenner oraz zwiedzaliśmy fabrykę OUTKOMPU.

Jest to fiński koncern przemysłowy. Strategia Outokumpu zakłada zdobycie pozycji numer 1 na świecie w sprzedaży stali nierdzewnej. Rozwój produkcji stali duplex, ferrytycznych oraz austenitycznych stali ma uniezależnić fiński koncern od cen niklu. W fabryce tej odbywa staż jeden z uczniów, który bierze udział w projekcie polsko- niemieckim , i to na jego zaproszenie zostaliśmy podjęci jako delegacja polska i mogliśmy zwiedzić to imponujące przedsiębiorstwo.

Projekt nie byłby możliwy, żeby nie zaangażowanie i wsparcie dyrekcji obu szkół , a przede wszystkim ze strony niemieckiej Pana Jonasa Dormagena i Pana Christopha Dicke, po stronie polskiej Pana Eugeniusza Gromadzkiego i Pani Katarzyny Kleczyńskiej.

Nauczycieli przedmiotów zawodowych: Pani Felicitas Elm, Floriana Balzer, Jensa Thielmana, Pana Jacka Trzonkowskiego, Pana Dariusza Długozimy, Pana Bogdana Bazydło, Pana Zbigniewa Żubrowskiego.

Za opracowanie, przygotowanie programu spotkania- projektu, rozliczenie wniosków, pozyskanie środków finansowych na projekt odpowiedzialne są Pani Julia Reichmann, Pani Felicitas Elm i Pani Urszula Banach.

Osobami pomagającymi w tłumaczeniach są Pani Katrin Les –Landberger i Pani Urszula Banach.

W czerwcu przyszłego roku znowu powitamy delegację nauczycieli i uczniów pracując nad nowym projektem technicznym. W tym miejscu należy dodać, że nasz projekt wspierany jest merytorycznie i finansowo przez PNWM ( Polsko- Niemiecką – Współpracę – Młodzieży).

PNWM buduje fundamenty dobrosąsiedzkich relacji między Polakami i Niemcam, wyzwala energię młodych Polaków i Niemców, umożliwiając im twórczą współpracę. PNWM jest otwarta na pomysły i inicjatywy młodych ludzi ze wszystkich środowisk – tak zróżnicowanych, jak różnorodne są Polska i Niemcy.


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Prasa niemiecka o projekcie realizowanym z niemiecką szkołą zawodową w Dillenburg.

>> Wizyta w banku

>> 80 rocznica rozwiązania 110 zapasowego Pułku Ułanów

>> Moje zdrowie- Światowy Dzień bez Tytoniu

© 2006-2020 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno Marcin Wolanowski