<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>

2024-06-24 07:23:11

Kolejny udany projekt historyczny zrealizowany we współpracy ze szkołą niemiecką z Wolmirstedt

Od 11 lat nasza szkoła realizuje projekt historyczny pod nazwą „ Nie wieder Krieg- Nigdy więcej wojny” , polegający na zaangażowaniu środowiska zagranicznego i wspólnym przypominaniu zagrożeń jakie niesie ze sobą wojna według słów Georga Santayana: „TEN , KTO NIE PAMIĘTA PRZESZŁOŚCI , BĘDZIE SKAZANY NA TO, ŻE JĄ PRZEŻYJE POWTÓRNIE”

Pierwszy projekt zrealizowany w 2013 roku został wsparty merytorycznie i finansowo przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży, W czerwcu 2024 r. wraz z niemiecką szkołą z miasta Wolmirstedt zrealizowaliśmy kolejny wspólny projekt pod nazwą: „Postawy młodych ludzi wobec totalitaryzmów w czasach wojny i obecnie” i ten projekt był możliwy między innymi przy wsparciu finansowym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, oraz sponsorom, którzy poprzez wpłaty na Radę Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych przyczynili się do realizacji trudnego pod względem tematycznym programu specjalistycznego: Zachować Pamięć.

Wymiana uczniów miała na celu wzmacnianie kompetencji międzykulturowych, integrację młodzieży obu narodów, pogłębienie zrozumienia dla kultury i historii krajów partnerskich, jak także uświadomienie młodym ludziom, jak tragiczne w skutkach były systemy totalitarne II wojny światowej na życie jednostek, oraz jak ważne są obecnie demokratyczne wartości takie jak tolerancja, wolność i równość w całej Europie. Uczniowie odwiedzili miejsca pamięci związane z II wojną światową, zwiedzili były obóz koncentracyjny na Majdanku w Lublinie, gdzie uczestniczyli w warsztatach „Świat za drutami – postawy i doświadczenia więźniów Majdanka w relacjach video”, przewodnikami po obozie była Pani Karolina Wasiluk i wolontariuszka z Niemiec Pani Elize Frieden, uczniowie wzięli także udział w warsztatach w ośrodku Brama Grodzka -Teatr NN: LISTY DO HENIA, dodatkowo zostali zapoznani z projektem realizowanym w poprzednich latach przez władze powiatu Hildburghausen i p. Bernda Ahnike oraz p. Urszulę Banach z Kolna, który jest przykładem polsko-niemieckiej współpracy w zakresie dbałości i pamięci o pracownikach przymusowych – ofiarach II wojny światowej.

Młodzież odwiedziła Muzeum Ziemi Piskiej oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie poznała historię i kulturę dwóch regionów Polski.

Uczestnictwo w spływie kajakowym po pięknej Krutyni, gotowanie tradycyjnych potraw z obu krajów, wspólne spędzanie czasu oraz zabawy integracyjne sprzyjały budowaniu relacji i wzmacnianiu więzi między uczestnikami.

Dla uczniów i nauczycieli biorących udział w przedsięwzięciu zostały przygotowane warsztaty w języku polskim i niemieckim podsumowujące działania projektowe pt. „Od mowy nienawiści do mowy przyjaźni, czyli jak budować dobre relacje rówieśnicze”, których celem było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia bezpiecznego, wspierającego i przyjaznego środowiska szkolnego, uczniowie wcześniej zostali również przygotowani do wizyty w miejscu byłego obozu zagłady na Majdanku.

Projekt koordynowały po stronie polskiej pani Urszula Banach – nauczycielka języka niemieckiego Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie, a po stronie niemieckiej p. Danuta Beutler oraz p. Anke Steinwerth – nauczycielki Ganztagsschule Womirstedt.Organizatorki projektu poznały się na zorganizowanym przez PNWM warsztatach w roku 2023, uzyskały też wsparcie dyrekcji i kadry pedagogicznej, jak i środowiska lokalnego.

Wspólne warsztaty w Ośrodku Brama Grodzka: LISTY DO HENIA

Spotkanie w ZST

Wizyta w skansenie wsi Lubelskiej

Wizyta na Majdanku


<<< nowszy Czytaj następny news starszy >>>


Zobacz też:

>> Wyjście do Green Factory

>> Wizyta klasy OPW w komendzie powiatowej policji w Kolnie

>> Warsztaty onomastyczno- genealogiczne

>> Wyjście do ZUS

© 2006-2024 ZST: LO, LP, II LO, ZSZ, Kolno